Google+ General Department of Political -Ministry of Defence

Visitor Statistics

3302700
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
587
3016
3302700

Your IP: 23.20.245.192
Server Time: 2018-04-24 08:39:31

General Department of Political -Ministry of Defence

-  Công trình : Tổng cục chính trị - BQP
-  Địa điểm : Hà Nội
-  Chủ đầu tư : Tổng cục chính trị - BQP
-  Các hạng mục :
           Cung cấp thiết bị truyền hình