Google+ Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh

 

   Vì lợi ích của khách hàng

           Lợi ích của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của AVTED, mọi hoạt động của công ty đều tập trung đến lợi ích và quan điểm của khách hàng.

 

   Lấy trung thực làm niềm tin phát triển

            Trung thực là tiêu chí làm việc của chúng tôi. Trung thực trong các sản phẩm, trung thực từ đội ngũ nhân viên tới các thành viên ban lãnh đạo.

 

   Vì triển vọng lớn của công ty

           Chúng tôi luôn cố gắng hiểu một cách sâu sắc các giá trị văn hóa cũng như tuân thủ pháp luật để có thể có những sản phẩm phù hợp với khách hàng và với điều kiện thực tế.

 

   Đoàn kết

           Các thành viên của công ty là một tập thể vững chắc, luôn kề vai sát cánh, cùng nhau gánh vác công việc với mục tiêu cuối cùng là lợi ích của khách hàng, sự phát triển bền vững của công ty.