Điện ảnh Long An

  • In bài này

  -  Công trình : Điện ảnh Long An
  -  Địa điểm : Long An
  -  Chủ đầu tư : Điện ảnh Long An
  -  Các hạng mục :
     Triển khai hệ thống Máy chiếu 3D