Google+ Tầm nhìn và sứ mệnh

Visitor Statistics

8364533
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
446
2173
8364533

Your IP: 54.165.57.161
Server Time: 2021-11-28 04:56:02

Tầm nhìn và sứ mệnh

 

TẦM NHÌN

 - Tr thành nhà cung cp chuyên nghip và có uy tín các gii pháp Công nghệ nghe nhìn.

 - Góp phần đẩy mạnh việc phát triển và ứng dụng Công nghệ nghe nhìn trong nền Công nghệ nước nhà.

 

SỨ MỆNH 

 - Không ngng gia tăng giá tr các doanh nghip cũng như s phát trin ca Công nghệ nghe nhìn bng các sn phm cht lượng, có tính thc tin cao, khnăng ng dng rng rãi và vi chi phí phù hp.

 - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, gắn kết lợi ích của mỗi cá nhân người lao động với lợi ích chung của toàn công ty, gắn kết lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của xã hội và cộng đồng.

 - AVTED đề cao trách nhiệm của mình và từng thành viên công ty trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, cam kết góp phần vào sự phát triển của cộng đồng.