Google+ Sơ đồ tổ chức

Visitor Statistics

4810969
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
2448
3606
4810969

Your IP: 35.153.135.60
Server Time: 2019-07-18 15:59:30

Sơ đồ tổ chức

Công ty Cổ phần AVTED sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty theo cơ cấu trực tuyến chức năng, bao gồm các phòng ban như sau:

-          Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu.

-          Phòng Tài chính kế toán.

-          Phòng dịch vụ kỹ thuật và bảo hành.

-          Phòng tổ chức hành chính, giao nhận tổng hợp và kho vận.