Ask a question

PDW-F30

Đầu đọc XDCAM PDW-F30 chạy các định dạng 1080/60i, 50i và true 24P, 25P, 30P với tốc độ khung thay đổi. Đầu đọc PDW-F30 có thể chạy các đĩa chuyên dụng ghi ở định dạng MPEG HD và có thể chuyển dữ liệu đầu ra xuống định dạng DV. Thiết bị cũng có thể chạy dữ liệu DVCAM và chuyển đổi lên HD cho dữ liệu đầu ra. Thiết bị cũng được tích hợp với Y/Pb/Pr (HD), RGB, SD analog composite, analog audio, XGA/VGA và khả năng kiểm thính. Giao diện i.LINK hỗ trợ FAM (File Access Mode) cho nhập và xuất cũng như DV OUTPUT. Board lựa chọn thêm Gigabit-Ethernet hỗ trợ truyền file thông qua mạng. Board lựa chọn thêm cũng cho phép nhập và xuất dữ liệu tốc độ 25 Mbps MPEG TS (Transport Stream) để dễ dàng tích hợp với thiết bị HDV và các bộ biên tập phi tuyến.
sony-pdw-f30


Characters written: