Google+ Organizational Structure

Visitor Statistics

4075750
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
1280
8979
4075750

Your IP: 34.228.115.216
Server Time: 2019-02-16 10:09:57

Organizational Structure

Công ty Cổ phần AVTED sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty theo cơ cấu trực tuyến chức năng, bao gồm các phòng ban như sau:

-          Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu.

-          Phòng Tài chính kế toán.

-          Phòng dịch vụ kỹ thuật và bảo hành.

-          Phòng tổ chức hành chính, giao nhận tổng hợp và kho vận.