Google+ Organizational Structure

Visitor Statistics

3757343
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
652
2115
3757343

Your IP: 54.196.26.1
Server Time: 2018-10-18 12:14:40

Organizational Structure

Công ty Cổ phần AVTED sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty theo cơ cấu trực tuyến chức năng, bao gồm các phòng ban như sau:

-          Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu.

-          Phòng Tài chính kế toán.

-          Phòng dịch vụ kỹ thuật và bảo hành.

-          Phòng tổ chức hành chính, giao nhận tổng hợp và kho vận.