Google+ Organizational Structure

Visitor Statistics

8364544
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
457
2173
8364544

Your IP: 54.165.57.161
Server Time: 2021-11-28 05:02:16

Organizational Structure

Công ty Cổ phần AVTED sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty theo cơ cấu trực tuyến chức năng, bao gồm các phòng ban như sau:

-          Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu.

-          Phòng Tài chính kế toán.

-          Phòng dịch vụ kỹ thuật và bảo hành.

-          Phòng tổ chức hành chính, giao nhận tổng hợp và kho vận.