Google+ Organizational Structure

Visitor Statistics

3438872
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
81
1493
3438872

Your IP: 54.92.153.90
Server Time: 2018-06-23 00:40:42

Organizational Structure

Công ty Cổ phần AVTED sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty theo cơ cấu trực tuyến chức năng, bao gồm các phòng ban như sau:

-          Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu.

-          Phòng Tài chính kế toán.

-          Phòng dịch vụ kỹ thuật và bảo hành.

-          Phòng tổ chức hành chính, giao nhận tổng hợp và kho vận.