Google+ Organizational Structure

Visitor Statistics

6119086
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
1274
5046
6119086

Your IP: 3.230.76.196
Server Time: 2020-04-06 04:43:54

Organizational Structure

Công ty Cổ phần AVTED sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty theo cơ cấu trực tuyến chức năng, bao gồm các phòng ban như sau:

-          Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu.

-          Phòng Tài chính kế toán.

-          Phòng dịch vụ kỹ thuật và bảo hành.

-          Phòng tổ chức hành chính, giao nhận tổng hợp và kho vận.