Google+ Organizational Structure

Visitor Statistics

7854570
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
816
1480
7854570

Your IP: 18.206.177.17
Server Time: 2021-04-14 07:22:12

Organizational Structure

Công ty Cổ phần AVTED sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty theo cơ cấu trực tuyến chức năng, bao gồm các phòng ban như sau:

-          Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu.

-          Phòng Tài chính kế toán.

-          Phòng dịch vụ kỹ thuật và bảo hành.

-          Phòng tổ chức hành chính, giao nhận tổng hợp và kho vận.