Google+ Organizational Structure

Visitor Statistics

7294557
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
312
5285
7294557

Your IP: 52.3.228.47
Server Time: 2020-09-26 01:32:55

Organizational Structure

Công ty Cổ phần AVTED sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty theo cơ cấu trực tuyến chức năng, bao gồm các phòng ban như sau:

-          Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu.

-          Phòng Tài chính kế toán.

-          Phòng dịch vụ kỹ thuật và bảo hành.

-          Phòng tổ chức hành chính, giao nhận tổng hợp và kho vận.