Google+ Organizational Structure

Visitor Statistics

3916754
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
1645
2391
3916754

Your IP: 52.91.90.122
Server Time: 2018-12-13 19:44:03

Organizational Structure

Công ty Cổ phần AVTED sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty theo cơ cấu trực tuyến chức năng, bao gồm các phòng ban như sau:

-          Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu.

-          Phòng Tài chính kế toán.

-          Phòng dịch vụ kỹ thuật và bảo hành.

-          Phòng tổ chức hành chính, giao nhận tổng hợp và kho vận.