Google+ Organizational Structure

Visitor Statistics

5298077
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
343
5297
5298077

Your IP: 34.204.173.45
Server Time: 2019-10-19 01:46:12

Organizational Structure

Công ty Cổ phần AVTED sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty theo cơ cấu trực tuyến chức năng, bao gồm các phòng ban như sau:

-          Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu.

-          Phòng Tài chính kế toán.

-          Phòng dịch vụ kỹ thuật và bảo hành.

-          Phòng tổ chức hành chính, giao nhận tổng hợp và kho vận.