Google+ Đầu ghi & phát Sony : HVR-M25AP

HVR-M25AP

PDFEmail
Là sự phối hợp chặt chẽ của thiết kế gọn và đơn giản, cũng như có sẵn hiển thị 2.7” LCD, máy HVR-M25P thích hợp rất tốt với các thiết bị biên tập và phần mềm.

HVR-M25U cho phép thu lại và phát HDV 1080i, DVCAM và DV SP nhằm dễ dàng chuyển từ dạng tiêu chuẩn thành tác phẩm có độ phân giải cao, cũng như phát lại HDV 720p băng từ được ghi trước (chỉ xuất ra tín hiệu tương tự). Tương thích với cỡ băng DV loại nhỏ, máy cũng tương thích với băng từ tiêu chuẩn cho phép ghi HDV tới 276 phút với loại băng tương thích.

Ngoài ra, HVR-M25P cũng có chức năng chuyển giảm định dạng từ HD thành SD và nó cũng có thể chuyển đổi giữa 60 và 50 Hz (NTSC/PAL) cung cấp sự linh hoạt hoàn toàn tùy thuộc vào nhu cầu của tác phẩm.
Rating: Not Rated Yet
Description
Recording/playback performance
 
Recording format HDV: HDV1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/25p, 1080/30p
 
  DVCAM/DV SP: DVCAM,DV SP 480/60i (NTSC), 576/50i (PAL)
 
Playout format HDV: HDV1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/25p, 1080/30p. HDV720/24p, 720/25p, 720/30p
 
  DVCAM/DV SP:DVCAM,DV SP 480/60i (NTSC), 576/50i (PAL)
 
Playout video signal 1080/60i, 1080/50i, 480/60i (NTSC), 576/50i (PAL), 480/60P, 576/50P, 720/60P, 720/50P
 
Tape speed HDV/DV SP: Max. 18.812 mm/s
 
  DVCAM: Max. 28.218 mm/s
 
Playback/recording time
  HDV/DV SP:
  Max. 276 min with PHDV-276DM cassette
  Max. 63 min with PHDVM-63DM cassette
 
  DVCAM:
  Max. 184 min with PHDV-276DM cassette
  Max. 41 min with PHDVM-63DM cassette
 
Fast forward/rewind time Approx. 2 min with PHDV-276DM cassette
 
Input/output connectors/devices
 
Video input/output BNCx1 / BNCx1
 
Monitor video out RCA pin x1
 
S-video input/output Mini-DIN 4-pin x1 / Mini-DIN 4-pin x1
 
Component video output BNC x 3
 
i.LINK interface (HDV /DV) 6-pin (no power)
 
HD/SD-SDI output BNC x1
 
Audio input RCA pin x 4ch
 
Audio output XLR 3pin x 4ch
 
Monitor audio out RCA pin x 1
 
AES/EBU output BNC x2
 
TC out BNC x1
 
Phones Stereo minijack (3.5 mm)
 
LANC Stereo mini-minijack (2.5 mm)
 
Control S input Stereo minijack (3.5 mm)
 
LCD monitor 2.7-inch type (Viewable area measured diagonally), approx.
  211,200 dots (960 x 220), Clear Photo LCD Plus

Reviews

There are yet no reviews for this product.