Google+ Dòng máy XDCAM : PDW-F30

PDW-F30

PDFEmail
Đầu đọc XDCAM PDW-F30 chạy các định dạng 1080/60i, 50i và true 24P, 25P, 30P với tốc độ khung thay đổi. Đầu đọc PDW-F30 có thể chạy các đĩa chuyên dụng ghi ở định dạng MPEG HD và có thể chuyển dữ liệu đầu ra xuống định dạng DV. Thiết bị cũng có thể chạy dữ liệu DVCAM và chuyển đổi lên HD cho dữ liệu đầu ra. Thiết bị cũng được tích hợp với Y/Pb/Pr (HD), RGB, SD analog composite, analog audio, XGA/VGA và khả năng kiểm thính. Giao diện i.LINK hỗ trợ FAM (File Access Mode) cho nhập và xuất cũng như DV OUTPUT. Board lựa chọn thêm Gigabit-Ethernet hỗ trợ truyền file thông qua mạng. Board lựa chọn thêm cũng cho phép nhập và xuất dữ liệu tốc độ 25 Mbps MPEG TS (Transport Stream) để dễ dàng tích hợp với thiết bị HDV và các bộ biên tập phi tuyến.
Rating: Not Rated Yet
Description
  • Phát được các định dạng MPEG HD và DVCAM
  • Ghi file MXF ( cả định dạng MPEG HD và DVCAM) thông qua giao diện i.LINK hoặc Ethernet
  • Có khả năng ghi dữ liệu Proxy AV (âm thanh và hình ảnh có độ phân giải thấp)
  • Có khả năng chạy định dạng MPEG HD với các tốc độ 35Mb/s:69phút; 25Mb/s:92phút; 18Mb/s:122phút
  • Dữ liệu MPEG HD có thể chuyển xuống SD và xuất thông qua các loại đầu nối SD-SDI, SD composite và i.LINK(DV OUT)
  • Dữ liệu DVCAM có thể chuyển sang tín hiệu 1080i HD và xuất ra qua đầu nối HD
  • Chức năng tìm kiếm Thumbnail
  • Chức năng mở rộng
  • Chức năng lựa chọn hình ảnh
  • Tốc độ tìm kiếm( theo màu) JOG:+/- 1 tốc độ thông thường, Variable: A±1 tốc độ thông thường, Shuttle:A±20 tốc độ thông thường
  • Màn hình LCD 3,5 inch
  • Chức năng tua lại
  • Có cung cấp bộ SRC (Simple Remote Commander)
  • Có khả năng kết nối Gigabit Ethernet (yêu cầu board lựa chọn thêm PDBK-102)
  • Nhập và xuất dữ liệu HDV 25 Mbps (MPEG-2T) (yêu cầu board lựa chọn thêm PDBK-102)
  • Có khả năng ghi dữ liệu danh mục dựng EDL lên đĩa
  • Ghi dữ liệu Metadata
  • Thiết kế gọn nhẹ, có thể đặt đứng hay nằm

Reviews

There are yet no reviews for this product.