Google+ Dòng máy HDV : HVR-1500A

HVR-1500A

PDFEmail
Máy HVR 1500 là thiết bị cấp nguồn dữ liệu HVR và của DVCAM/DV feeder/recorder kế thừa cùng khái niệm thiết kế cho máy DSR-1500A cực kỳ thành công. Máy kiểu mới HVR-1500 cung cấp nhiều chức năng thuận tiện thỏa mãn nhu cầu của các chuyên gia như là đáp ứng cơ học nhanh, phát đa định dạng DV, và giao diện âm thanh và hình ảnh chuyên nghiệp một cách mạnh mẽ từ dạng tương tự sang kỹ thuật số SDI và AES/EBU. Ngoài ra HVR-1500 có đầu ra HD-SDI cũng như tương thích với bộ điều khiển RS-422A, kết nối nguồn và thành phần HDV với các định dạng HD cao cấp và môi trường biên tập HD.
Rating: Not Rated Yet
Description
Recording/playback performance
Recording format: 60i system: 1080/60i*1, 480/60i*1 (NTSC)
  50i system: 1080/50i, 576/50i (PAL)
Playback & down conversion format: 60i system: 1080/60i*1, 480/60i*1 (NTSC)
  50i system: 1080/50i, 576/50i (PAL)
Tape speed
HDV/DV SP: 60i system: 18.812 mm/s
  50i system: 18.831 mm/s
DVCAM: 60i system: 28.193 mm/s
  50i system: 28.221 mm/s
Playback/recording time
HDV/DV SP: Max. 276 min with PHDV-276DM cassette, Max. 63 min with PHDVM-63DM cassette
DVCAM: Max. 184 min with PDV-184N cassette, Max. 40 min with PDVM-40N cassette
Fast forward/rewind time: Approx. 3 min with PHDV-276DM and PDV-184N cassette
Video Input
Digital video (BNC type x1)
  HD-SDI: 60i system/50i system: SMPTE 292M compliant
  SD-SDI 60i system: Conforms to Serial Digital Interface (270Mb/s), SMPTE 259M
  50i system: Conforms to Serial Digital Interface (270Mb/s), ITU-R BT. 656
Analogue video
  Ref. video (HD/SD) (BNC type x2, loop-through connection)*3
  60i system:
  HD: bipolar tri-level sync, 0.3 Vp-p, 75 ohms , sync negative
  SD: black burst or composite sync, 0.286 Vp-p , 75 ohms , sync negative
  50i system:
  HD: bipolar tri-level sync, 0.3 Vp-p, 75 ohms , sync negative
  SD: black burst or composite sync, 0.3 Vp-p , 75 ohms , sync negative
  Component*2 (BNC type x3)*3: 60i system: Y: 1.0 Vp-p, 75 ohms , sync negative R-Y: 0.7 Vp-p, 75 ohms , (75% color bars) B-Y: 0.7 Vp-p, 75 ohms , (75% color bars)
  50i system: Y: 1.0 Vp-p, 75 ohms , sync negative R-Y: 0.7 Vp-p, 75 ohms , (100% color bars) B-Y: 0.7 Vp-p, 75 ohms , (100% color bars)
  Composite*2 (BNC type x2, loop-through connection)*3 1.0 Vp-p, 75 ohms , sync negative S-Video*2 (BNC type x2)*3
  60i system: Y: 1.0 Vp-p, 75 ohms , sync negative C: 0.286 Vp-p, 75 ohms (at burst level)
  50i system: Y: 1.0 Vp-p, 75 ohms , sync negative C: 0.3 Vp-p, 75 ohms (at burst level)
Audio Input
Digital audio: AES/EBU (BNC type x2) Conforms to AES-3id-1995
Analog audio*2: Audio (XLR 3-pin female x2) 60i system: +4/0/-6 dBu high impedance, balanced 50i system: +4/0/-3/-6 dBu, high impedance, balanced
Video Output
Digital video
  HD-SDI (BNC type x2) Conforms to Serial Digital Interface (1.485, 1.485/1.001 Gb/s), SMPTE 292M SD-SDI (BNC type x2)
  60i system: Conforms to Serial Digital Interface (270 Mb/s), SMPTE 259M
  50i system: Conforms to Serial Digital Interface (270 Mb/s), ITU-R BT.656
Analog video
  Component (HD) (BNC type x3)*4 Y: 1.0 Vp-p, 75 ohms , sync negative R-Y: 0.7 Vp-p, 75 ohms B-Y: 0.7 Vp-p, 75 ohms
  Component (SD) (BNC type x3)*4 60i system: Y: 1.0 Vp-p, 75 ohms , sync negative R-Y: 0.7 Vp-p, 75 ohms , (75% color bars) B-Y: 0.7 Vp-p, 75 ohms , (75% color bars) 50i system: Y: 1.0 Vp-p, 75 ohms , sync negative R-Y: 0.7 Vp-p, 75 ohms , (100% color bars) B-Y: 0.7 Vp-p, 75 ohms , (100% color bars)
  Composite (BNC type x1)*4 1.0 Vp-p, 75 ohms , sync negative S-Video (BNC type x2)*4 60i system: Y: 1.0 Vp-p, 75 ohms , sync negative C: 0.286 Vp-p, 75 ohms (at burst level) 50i system: Y: 1.0 Vp-p, 75 ohms , sync negative C: 0.3 Vp-p, 75 ohms (at burst level) Monitor video (BNC type x1)
  Composite, 1.0 Vp-p, 75 ohms , sync negative, with superimposed text information
Audio Output
Digital audio: AES/EBU (BNC type x2) Conforms to AEC-3id-1995
Analogue audio: Audio (XLR 3-pin male x2) 60i system: +4/0/-6 dBu, 600 kohms loading, low impedance balanced 50i system: +4/0/-3/-6 dBu, 600 kohms loading, low impedance, Monitor (RCA pin x1) 60i system: -infinity to -11 dBu ?±1 dB (-20 dBFS), 47 kohms , unbalanced 50i system: -infinity to -9 dBu ?±1 dB (-18 dBFS), 47 kohms , unbalanced
  Headphones (JM-60 jack x1) 60i system: -infinity to -13 dBu (-20 dBFS), 8 ohms , unbalanced 50i system: -infinity to -11 dBu (-18 dBFS), 8 ohms , unbalanced
i.LINK Interface: i.LINK 6-pin x1*5 IEEE 1394-based
Time Code Input/Output--
TC In: BNC type x1 0.5 Vp-p to 18 Vp-p, 3.3 kohms, unbalanced
TC Out: BNC type x1 2.2 Vp-p ?±3 dB (when 600 ohms terminated), unbalanced
Remote
RS-422A: D-sub 9-pin (female) x1
Control-S (SIRCS): Stereo mini jack x1
General
Mass: Approx. 6.9 kg (15 lb 3 oz)
Dimensions (W x H x D): 211x 130 x 420 mm (8 3/8 x 5 1/8 x16 5/8 inches)
Power requirement: AC 100 V to 240 V, 50/60 Hz
Power consumption: Approx. 60 W
Operating temperature: 5 ?°C to 40 ?°C (41 ?°F to 104 ?°F)
Storage temperature: -20 ?°C to +60 ?°C (-4 ?°F to +140 ?°F)
Operating relative humidity: Less than 80%
Storage relative humidity: Less than 90%

Reviews

There are yet no reviews for this product.