Google+ Bộ Trộn Hình - Kỹ Xảo : LMD-2451W

LMD-2451W

PDFEmail
Thiết bị MVS-7000X thuộc dòng sản phẩm bàn kỹ xảo video MVS của Sony. Một tính năng mới của MVS-7000X là khả năng thiết lập nhiều kỹ xảo ME (Mix/Effect) trên cùng một bo mạch vi xử lý.MVS-7000X có thể sản xuất chương trình từ định dạng thông thường SD đến định dạng độ nét cao HD 1080P (3G) và chỉ cần phần mềm nâng cấp để sử dụng các định dạng này.
Quý vị có thể xem video giới thiệu MVS-7000X trên Youtube qua đường link sau http://youtu.be/qrvHe_gybg8
Rating: Not Rated Yet
Description

Thiết bị MVS-7000X thuộc dòng sản phẩm bàn kỹ xảo video MVS của Sony. Một tính năng mới của MVS-7000X là khả năng thiết lập nhiều kỹ xảo ME (Mix/Effect) trên cùng một bo mạch vi xử lý.

MVS-7000X có thể sản xuất chương trình từ định dạng thông thường SD đến định dạng độ nét cao HD 1080P (3G) và chỉ cần phần mềm nâng cấp để sử dụng các định dạng này.
Quý vị có thể xem video giới thiệu MVS-7000X trên Youtube qua đường link sau http://youtu.be/qrvHe_gybg8

Reviews

There are yet no reviews for this product.