Google+ Bộ Dựng Phi Tuyến : Avid

Avid

PDFEmail
Avid Media Composer with Mojo SDI

Hệ thống dựng phi tuyến đồng bộ Avid MediaComposer with Mojo SDI bao gồm:
Phần mềm dựng: Media Composer
Phần cứng xử lý I/O: Mojo SDI
Hệ thống máy tính trạm do Avid tích hợp đồng bộ
Rating: Not Rated Yet
Description

• Tính năng dựng

- Hỗ trợ DNxHD: 1080i/59.94; 1080i/50; 1080p/25; 1080p/23.976 ; 1080p/24; 720p/25; 720p/50; 720p/59.94; 720p/23.976

- Hỗ trợ định dạng HDV

- Hỗ trợ nạp, dựng 10 bit

- Kết hợp nhiều độ phân giải HD & SD trên cùng timeline

- Tư­ơng thích với các ABVB AVR và Meridien JFIF

- Hỗ trợ capture & dựng DV25, DV50, DVCPRO HD, IMX30, IMX40 & IMX50

- Hợp nhất và chuyển đổi tư­ liệu giữa các độ phân giải

- 24 track audio và video (không hạn chế số lớp video lồng ghép)

- 24 track MetaSync

 

Portable Mojo SDI

- ScriptSync™ đồng bộ giữa chữ và t­ư liệu ứng dụng cho dựng dựa trên kịch bản Script-Based Editing
- Dựng theo sát từng khuôn hình – Frame Chase Editing.

- Real-time equal power audio dissolves

- Hỗ trợ 4 : 3 và 16 : 9

- Chuyển đổi tốc độ lấy mẫu âm thanh thời gian thực

- Multi channel Audio Punch-in with low latency monitoring

- Trộn âm thanh và hình ảnh theo thời gian thực

- EQ đa băng tần thời gian thực

- Hỗ trợ pulldown cải tiến cho camera Panasonic 24P DV

- Dựng đồng thời với nhiều camera (9 screen SD, 3 screen HD)

• Kỹ xảo và tổng hợp video số

- Kỹ xảo 3D khả chỉnh thời gian thực

- Các kỹ xảo: Dissolves thời gian thực, Resize, Flips, Flops, Wipes, Picture-in-Picture,..

- Dịch chuyển matte thời gian thực

- Kỹ xảo Chroma & Luma

- Kỹ xảo Alpha hoàn toàn động

- Pan&Zoom tạo video từ hình ảnh tĩnh độ phân giải cao

- Kỹ xảo FluidFilm cho phép tạo cảnh phim nhựa từ các nguồn video quột xen kẽ.

- Hỗ trợ cụng cụ ExpertRender™ cho phép chỉ render các kỹ xảo cần phát lại.

- Hỗ trợ kỹ xảo SpectraMatte chroma keyer sử dụng cụng nghệ SpectraGraph cho chất l­ượng hình ảnh chromakey cao cấp.

• Sửa màu 10 bit

- Các cụng cụ sửa màu mức chuyên nghiệp thời gian thực

- Hỗ trợ cụng cụ Natural Match

- Tự động sửa màu chỉ bằng một thao tác kích chuột

- 3 cửa sổ sửa màu

- Màn hình hiển thị dạng sóng tín hiệu và vector tiên tiến

- Hiệu ứng màu keyframeable thời gian thực

- Hiển thị ChromaCurve™ và ChromaGraph

• Phụ đề và đồ hoạ

- Phụ đề và đồ họa không nén thời gian thực

- Làm phụ đề 2D và 3D gồm cả Marquee trên PC/Mac

- Cuộn và kéo (roll/crawl) phụ đề

- Khả năng l­ưu trữ liên kết các kiểu phụ đề theo ngư­ời sử dụng

• Làm việc cộng tác

- Hỗ trợ làm việc cộng tác với mạng l­ưu trữ dùng chung Unity MediaNetwork

 Sản phẩm Media Composer

- Nạp trực tiếp từ camera đến mạng l­ưu trữ

- Hỗ trợ kết nối Avid Interplay

- Tính t­ương thích file âm thanh 24 bit với hệ thống hậu kỳ âm thanh kỹ thuật số Digidesign ProTools

- Hỗ trợ chạy trên máy PC và Mac

- AAF import/export

- MXF support

- Sony XDCAM and XDCAM HD, Panasonic P2  support

• Quản lý Project và tư­ liệu

-Hỗ trợ tìm kiếm đa mức, nhiều mức chọn lọc và chức năng phân loại
- Không hạn chế số lư­ợng các Bin trong Project
- Hỗ trợ các chế độ hiện thị Bin dưới các chế độ frame, text, script.
- Chức năng hợp nhất tư­ liệu Media Consolidate

- Khả năng khóa tư liệu

Reviews

There are yet no reviews for this product.